STOWARZYSZENIE POLAKÓW W VICTORII
BIAŁY ORZEŁDOM POLSKI             english version

Wynajem sali: (250-882-3797)
Polska szkoła: (250-889-2266)


Statut Stowarzyszenia (White Eagle Constitution)

Adres Domu Polskiego:
90 Dock St., Victoria BC


White Eagle Rental: 250-882-3797


Stare fotografie  

Biblioteka w Domu Polskim

czynna jest we wtorki (1-2:30) i w soboty (10-12)


Polski Zespół Folklorystyczny White Eagle Band

Założyciel i kierownik zespołu: Ryszard Rudzki
Tel: 250-727-1917, Email: rp.rudzki@shaw.ca
Kierownik artystyczny: Małgorzata Dzbik

 


Koło Seniorów

zbiera się w Domu Polskim w każdy wtorek
w godz. 10:30 -15:00.
Prezes Anette Świtalski tel. 250-477-6289


Drużyna Piłki Nożnej “Zgoda”
Kapitan drużyny Kamil Godek tel. 250-382-2208


strony